Κοφινάς-προκατασκευασμενα-σπίτια-E-293-(2)

Προκατασκευασμένα σπίτια ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ-Ενεργειακής απόδοσης, αντισεισμικά, χαμηλή κατανάλωση, Βίλλα,Σκελετός ξύλινος-design

el