Κοφινασ-προκατασκευασμένα-σπίτια-E175(4)

vΠροκατασκευασμένα σπίτια ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ-Ενεργειακής απόδοσης, αντισεισμικά, χαμηλή κατανάλωση, Βίλλα,Σκελετός ξύλινος-design

el