Διώροφη Κατοικία D-131, συνολικής επιφάνειας 131,10 τ.μ.

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 131,10 τετραγωνικών.


Η τιμή προσφοράς της συγκεκριμένης κατοικίας αναφέρεται στη διαρρύθμιση της κάτοψης που φαίνεται. Η προσφορά δεν περιλαμβάνει τους στεγασμένους χώρους και το τζάκι.

Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-114a, συνολικής επιφάνειας 114,40 τ.μ.

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 114,40 τετραγωνικών.

Η τιμή προσφοράς της συγκεκριμένης κατοικίας αναφέρεται στη διαρρύθμιση της πρώτης κάτοψης (περίπτωση α΄). Η προσφορά δεν περιλαμβάνει τους στεγασμένους χώρους και το τζάκι.

Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-114, συνολικής επιφάνειας 114,40 τ.μ.

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 114,40 τετραγωνικών.

Η τιμή προσφοράς της συγκεκριμένης κατοικίας αναφέρεται στη διαρρύθμιση της πρώτης κάτοψης (περίπτωση α΄). Η προσφορά δεν περιλαμβάνει τους στεγασμένους χώρους και το τζάκι.

Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-99, συνολικής επιφάνειας 99,10 τ.μ.

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 99,10 τετραγωνικών.


Η τιμή προσφοράς της συγκεκριμένης κατοικίας αναφέρεται στη διαρρύθμιση της κάτοψης που φαίνεται. Η προσφορά δεν περιλαμβάνει τους στεγασμένους χώρους και το τζάκι.

Ισόγεια Κατοικία I-115, συνολικής επιφάνειας 115,85 τ.μ.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στις Ισόγειες κατοικίες

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 115,85 τετραγωνικών.


Η τιμή προσφοράς της συγκεκριμένης κατοικίας αναφέρεται στη διαρρύθμιση της κάτοψης που φαίνεται. Η προσφορά δεν περιλαμβάνει τους στεγασμένους χώρους και το τζάκι.

Ισόγεια Κατοικία I-77, συνολικής επιφάνειας 77,40 τ.μ.

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 77,40 τετραγωνικών.


Η τιμή προσφοράς της συγκεκριμένης κατοικίας αναφέρεται στη διαρρύθμιση της κάτοψης που φαίνεται. Η προσφορά δεν περιλαμβάνει τους στεγασμένους χώρους και το τζάκι.

Ισόγεια Κατοικία I-68, συνολικής επιφάνειας 68,10 τ.μ.

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 68,10 τετραγωνικών.


Η τιμή προσφοράς της συγκεκριμένης κατοικίας αναφέρεται στη διαρρύθμιση της κάτοψης που φαίνεται. Η προσφορά δεν περιλαμβάνει τους στεγασμένους χώρους και το τζάκι.

Ισόγεια Κατοικία I-65, συνολικής επιφάνειας 65,10 τ.μ.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στις Ισόγειες κατοικίες

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 65,10 τετραγωνικών.


Η τιμή προσφοράς της συγκεκριμένης κατοικίας αναφέρεται στη διαρρύθμιση της κάτοψης που φαίνεται. Η προσφορά δεν περιλαμβάνει τους στεγασμένους χώρους και το τζάκι.

Logo Footer

Λεωφ. Μεσογείων 519, Αγία Παρασκευή, Αττική
T: 210 6081307
F: 210 6016177
info@kofinas.gr

ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ