ואסיליקי איליאס

אין תלונות.
בנייה מעולה.
זמן בנייה 20 יום!
שיתוף פעולה מצוין עם סינרגטים.
מקום הבנייה Stymphalia Corinthia.

ואסיליקי איליאס

he_IL