מתחם בתי עץ XI-71, שטח כולל 2 x 71.00 = 142.00 מ"ר.

משטח
142.00 מ'2
חדרי שינה
2
חדרי שירותים
2
יותר

קומת קרקע בית עץ XI-130, שטח כולל 130.00 מ"ר.

משטח
130.00 מ'2
חדרי שינה
3
חדרי שירותים
2
יותר

קומת קרקע בית עץ XI-125, שטח כולל 125.00 מ"ר.

משטח
125 מ'2
חדרי שינה
4
חדרי שירותים
2
יותר

קומת קרקע בית עץ XI-114, שטח כולל 114.95 מ"ר.

משטח
114.95 מ'2
חדרי שינה
4
חדרי שירותים
2
יותר

קומת קרקע בית עץ XI-113, שטח כולל 113.09 מ"ר.

משטח
113.09 מ'2
חדרי שינה
3
חדרי שירותים
2
יותר

קומת קרקע בית עץ XI-110a, שטח כולל 110 מ"ר.

משטח
110.00 מ'2
חדרי שינה
3
חדרי שירותים
2
יותר

קומת קרקע בית עץ XI-110, שטח כולל 110.43 מ"ר.

משטח
110.43 מ'2
חדרי שינה
3
חדרי שירותים
1
יותר

קומת קרקע בית עץ XI-97, שטח כולל 97.80 מ"ר.

משטח
97.80 מ'2
חדרי שינה
3
חדרי שירותים
2
יותר

קומת קרקע בית עץ י"א-97א, שטח כולל 97.20 מ"ר.

משטח
97.20 מ'2
חדרי שינה
3
חדרי שירותים
1
יותר

קומת קרקע בית עץ XI-95, שטח כולל 95.00 מ"ר.

משטח
95.00 מ'2
חדרי שינה
2
חדרי שירותים
2
יותר

קומת קרקע בית עץ XI-92, שטח כולל 92.00 מ"ר.

משטח
92.00 מ'2
חדרי שינה
3
חדרי שירותים
1
יותר
he_IL