תוכניות בתים ללא תכנית קומה-בתים Flexyhome

ה עם בטנה היו בשימוש במשך עשרות שנים מבנים ובתי מגורים גדולים באירופה ובאמריקה!

97.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

97.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

98.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

98. Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

95.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

95. Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

115.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

115. Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

122.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

122.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

108.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

108. Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

126.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

126. Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

111.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

111. Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

99.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

99.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

117.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

117. Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

127.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

127. Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

102.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

102.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

109.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

109.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

113.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

113. Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

106.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

106. Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

119.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

119. Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

110.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

110. Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

105.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

105. Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

128.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

128. Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

123.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

123. Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

120.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

120.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

101.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

101.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

103.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

103.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

104.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

104. Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

118.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

118. Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

94.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

94. Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

112.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

112.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

96.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

96. Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

100.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

100.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

124.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

124. Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

107.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

107. Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

116.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

116. Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

114.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

114. Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

125.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

125. Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

121.Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

121. Kofinas-prokataskeuasmena-spiti-flexyhome

he_IL