בית בקומת קרקע עם עליית גג 

    ISF-95

  95.00 ㎡ | 2 או 3 | החל מ-79,420 אירו

בית בקומת קרקע עם עליית גג 

    ISF-85

  85.85 ㎡ | 2 | החל מ-€72,380

מגורים בקומת קרקע 

    IF-81

  81.16 ㎡ | 3 | החל מ-€64,750

מגורים בקומת קרקע

    IF-71

  71.40 ㎡ | 3 | החל מ-57,950 אירו

מגורים בקומת קרקע

    IF-70

  70.00 ㎡ | 3 | החל מ-€54,250

מגורים בקומת קרקע 

    IF-69

  69.15 ㎡ | 2 | החל מ-51,622 אירו

מגורים בקומת קרקע עם עליית גג

    ISF-66

  66.06 ㎡ | 2 | החל מ-€63,880

מגורים בקומת קרקע 

    IF-63

  63.69 ㎡ | 2 | החל מ-49,850 אירו

מגורים בקומת קרקע 

    IF-61B

  61.40 ㎡ | 2 | החל מ-48,012 אירו

he_IL