מדיניות החברה-KOFINAS SA

מדיניות איכות – סביבה – EHS

חברת KOFINAS PREFABRICATED HOUSES SA מטרת פעילותה העסקית היא תכנון, בנייה, שיווק והתקנה של מבנים טרומיים.

ההתחייבויות הבסיסיות של החברה הן:

 1. מתן שירותים ברמה יציבה ואיכותית
 2. וסיפוק מלא של דרישות לקוחותיה, ושמירה על איכות הסביבה וה-EHS

בנוסף, החברה מתחייבת ל:

 1. התאימות של השירותים והשיטות שלה לחקיקה החלה ולמסגרת הרגולטורית הרלוונטית,
 2. מניעת נזקים סביבתיים,
 3. נקיטת אמצעים מתאימים למניעה, צמצום וביטול סיכונים ואיומים על הבריאות והבטיחות במקום העבודה של החברה,
 4. לספק את סביבת העבודה המתאימה ותנאי עבודה בטוחים כדי למנוע ולמנוע פציעות ומחלות מקצוע,
 5. צמצום הפסולת שהיא מייצרת וקידום שיטות מיחזור, צמצום צריכת אנרגיה ומשאבי טבע,
 6. לעודד התייעצות ומעורבות של עובדים בנושאים הקשורים לבריאות ובטיחות בעבודה.

ההנהלה מבטיחה את השגת ההתחייבויות לעיל באמצעות:

 1. הטמעת מערכת הניהול היחידה (SMS) תוך התאמה מלאה לדרישות התקנים ISO 9001:2015 ו-ISO 14001:2015 ו-ISO 45001:2018 ושיפור יעילותה באמצעות ביקורות תקופתיות, סקירות וניתוח של הסיכון הרלוונטי. ,
 2. הכשרה, הסברה והכשרה מתמשכת של מנהליה על מנת לקדם את מטרות החברה בכל אחת מפעילותם,
 3. מתן משאבים מתאימים ליישום ה-SMS וניהול סביבתי,
 4. יעדים, אשר יישומם נבדק ומוערך במטרה לבטל או לצמצם את ההשפעה השלילית על איכות שירותיה, הסביבה וה-EHS.

המאמץ המתמיד לשיפור מתמיד של השירותים וה-SMS, הוא עניינה העיקרי של החברה והפילוסופיה של כל אחד מעובדיה.

he_IL