KOFINAS בנייה-טרומית

הבנייה שלנו

בנייה חיצונית
(מגורים פסיביים)

הטכנולוגיה המוסמכת המסופקת על ידי חברת KOFINAS מבטיחה את האיטום המתאים מפני רטיבות וכן התאמה סטטית לביתכם החדש.

בחר את הבנייה שיש לנו למעלה

he_IL