תוכניות בתים ללא תכניות קומה-בתים טרומיים

71.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

71. קופינאס-בתים טרומיים-שטח-חוץ

93 .Κοφινάς προκατασκευασμένα σπίτια

93 .ארונות בתים טרומיים

16.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

16. קופינאס-בתים טרומיים

50.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη

50. קופינאס-בתים טרומיים-שתי קומות

54.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία

54. קופינאס-בתים טרומיים-בית דו-קומתי

24.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

24. קופינאס-בתים טרומיים

91.Κοφινάς προκατασκευασμένα σπίτια

91. בתים טרומיים של קופינאס

58.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-με-επένδυση

58. קופינאס-בתים טרומיים-בית דו-קומתי-עם-בטנה

52.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-

52. קופינאס-בתים טרומיים-שתי קומות-

3.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-κατοικία

3. קופינאס-בתים טרומיים-מגורים

68.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Συγκρότημα-κατοικιών

68. קופינאס-בתים טרומיים-מתחם מגורים

25.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

25. קופינאס-בתים טרומיים

2.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

2. קופינאס-בתים טרומיים

69.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

69. קופינאס-בתים טרומיים-שטח-חוץ

38.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

38. קופינאס-בתים טרומיים

23.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

23. קופינאס-בתים טרומיים

79.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

79. קופינאס-בתים טרומיים-שטח-חוץ

84.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εσωτερικός-χώρος

84. קופינאס-בתים טרומיים-חלל פנים

92.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

92. קופינאס-בתים טרומיים

1.prokataskeuasmena-spitia

1.prokataskeuasmena-spitia

26.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

26. קופינאס-בתים טרומיים

80.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εσωτερικός-χώρος

80. קופינאס-בתים טרומיים-חלל פנים

9.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

9. קופינאס-בתים טרומיים

75.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

75. קופינאס-בתים טרומיים-שטח-חוץ

60.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-μοντέρνο

60. קופינאס-בתים טרומיים-בתים דו-קומתיים-מודרני

88.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-μπανερ

88. קופינאס-בתים טרומיים-כרזים

21.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

21. קופינאס-בתים טרומיים

14.kοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

14.קופינאס-בתים טרומיים

5.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

5. קופינאס-בתים טרומיים

11.kοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

11.קופינאס-בתים טרומיים

35.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

35. קופינאס-בתים טרומיים

19.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

19. קופינאס-בתים טרומיים

51.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-

51. קופינאס-בתים טרומיים-

70.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

70. קופינאס-בתים טרומיים-שטח-חוץ

74.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

74. קופינאס-בתים טרומיים-שטח-חוץ

22.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

22. קופינאס-בתים טרומיים

53.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-

53. קופינאס-בתים טרומיים-בית דו-קומתי-

55.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-κοφινας

55. קופינאס-בתים טרומיים-בתים-שתי קומות-קופינות

67.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Ισόγεια-κατοικία

67. קופינאס-בתים טרומיים-קומת קרקע-מגורים

49.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-outdoor-d

49. קופינאס-בתים טרומיים-בחוץ-ד

87.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-κατοικία-οψη

87. קופינאס-בתים טרומיים-מגורים-נוף

44.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-indoor

44. קופינאס-בתים טרומיים-מקורה

13-Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

13-קופינאס-בתים טרומיים

48.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-outdoor

48. קופינאס-בתים טרומיים-בחוץ

37.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

37. קופינאס-בתים טרומיים

73.Κοφινά-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

73. אסמים-בתים טרומיים-שטח-חוץ

72.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

72. קופינאס-בתים טרומיים-שטח-חוץ

32.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

32. קופינאס-בתים טרומיים

20.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

20. קופינאס-בתים טרומיים

62.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-νεα

62. קופינאס-בתים טרומיים-בית דו-קומתי-חדש

61.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία

61. קופינאס-בתים טרומיים-בית דו-קומתי

89.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-χιονια

89. קופינאס-בתים טרומיים-שלגים

43.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-indoor

43. קופינאס-בתים טרומיים-מקורה

6.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

6. קופינאס-בתים טרומיים

29.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

29. קופינאס-בתים טרומיים

36.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

36. קופינאס-בתים טרומיים

10.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

10. קופינאס-בתים טרומיים

7.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

7. קופינאס-בתים טרומיים

40.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-indoor

40. קופינאס-בתים טרומיים-מקורה

18.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

18. קופינאס-בתים טרומיים

47.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-indoor

47. קופינאס-בתים טרומיים-מקורה

85.Κοφινά-προκατασκευασμένα-σπίτια-κατοικία-με-πισίνα

85.ארונות קבורה-בתים טרומיים-מעון-עם-בריכת-שחייה

66.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-χίονη

66. קופינאס-בתים טרומיים-בתים-שתי קומות-שלג

78.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

78. קופינאס-בתים טרומיים-שטח-חוץ

31.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

31. קופינאס-בתים טרומיים

4.Κοφινάς προκατασκευασμένα-σπίτια

4. ארונות קבורה בתים טרומיים

56.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-κοφινας-

56. קופינאס-בתים טרומיים-בית שתי קומות-קופינאס-

65.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-νησί

65. קופינאס-בתים טרומיים-שתי קומות-אי מגורים

76.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

76. קופינאס-בתים טרומיים-שטח-חוץ

63.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-νεο

63. קופינאס-בתים טרומיים-בית דו-קומתי-חדש

8.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

8. קופינאס-בתים טרומיים

42.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-indoor

42. קופינאס-בתים טרומיים-מקורה

33.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

33. קופינאס-בתים טרומיים

59.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-μοντέρνα-ενεργειακή-κλάση-αντισεισμική-

59. קופינאס-בתים טרומיים-בתים דו-קומתיים-מודרני-אנרגיה-מחלקה-אנטי-סיסמי-

81.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εσωτερικός-χώρος

81. קופינאס-בתים טרומיים-חלל פנים

82.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εσωτερικός-χώρος

82. קופינאס-בתים טרומיים-חלל פנים

46.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-indoor

46. קופינאס-בתים טרומיים-מקורה

27.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

27. קופינאס-בתים טרומיים

28.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

28. קופינאס-בתים טרומיים

15.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

15. קופינאס-בתים טרומיים

90.Kofinas-prefabricated-houses-newhome

90. קופינאס-בתים טרומיים-בית חדש

77.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

77. קופינאס-בתים טרומיים-שטח-חוץ

41.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-indoor

41. קופינאס-בתים טרומיים-מקורה

86.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-κατοικία-με-σκεπή.

86. קופינאס-בתים טרומיים-מגורים-עם-גג.

57.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη

57. קופינאס-בתים טרומיים-שתי קומות

34.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

34. קופינאס-בתים טרומיים

17.kοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

17.קופינאס-בתים טרומיים

83.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εσωτερικός-χώρος

83. קופינאס-בתים טרומיים-חלל פנים

12.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

12. קופינאס-בתים טרומיים

45.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-indoor

45. קופינאס-בתים טרומיים-מקורה

39.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

39. קופינאס-בתים טרומיים

30.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

30. קופינאס-בתים טרומיים

עיצובים של בתים וחללים פנימיים המוצעים על ידי KOFINAS SA. העיצובים אינם סטנדרטיים וניתנים להתאמה אישית הצרכים שלך!!!

he_IL