תוכניות בתים ללא תכניות קומה-בתים טרומיים

10.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

10. קופינאס-בתים טרומיים

99.Κοφινάς προκατασκευασμένα σπίτια

99. בתים טרומיים של קופינאס

20.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

20. קופינאס-בתים טרומיים

77.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

77. קופינאס-בתים טרומיים-שטח-חוץ

1.prokataskeuasmena-spitia

1.prokataskeuasmena-spitia

56.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-κοφινας-

56. קופינאס-בתים טרומיים-בית שתי קומות-קופינאס-

58.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-με-επένδυση

58. קופינאס-בתים טרומיים-בית דו-קומתי-עם-בטנה

30.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

30. קופינאס-בתים טרומיים

48.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-outdoor

48. קופינאס-בתים טרומיים-בחוץ

27.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

27. קופינאס-בתים טרומיים

79.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

79. קופינאס-בתים טרומיים-שטח-חוץ

39.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

39. קופינאס-בתים טרומיים

5.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

5. קופינאס-בתים טרומיים

94.Κοφινάς προκατασκευασμένα σπίτια

94. בתים טרומיים של קופינאס

8.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

8. קופינאס-בתים טרומיים

69.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

69. קופינאס-בתים טרומיים-שטח-חוץ

81.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εσωτερικός-χώρος

81. קופינאס-בתים טרומיים-חלל פנים

3.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-κατοικία

3. קופינאס-בתים טרומיים-מגורים

24.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

24. קופינאס-בתים טרומיים

29.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

29. קופינאס-בתים טרומיים

84.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εσωτερικός-χώρος

84. קופינאס-בתים טרומיים-חלל פנים

42.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-indoor

42. קופינאס-בתים טרומיים-מקורה

44.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-indoor

44. קופינאס-בתים טרומיים-מקורה

76.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

76. קופינאס-בתים טרומיים-שטח-חוץ

96.Κοφινάς προκατασκευασμένα σπίτια

96. בתים טרומיים של קופינאס

4.Κοφινάς προκατασκευασμένα-σπίτια

4. ארונות קבורה בתים טרומיים

60.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-μοντέρνο

60. קופינאס-בתים טרומיים-בתים דו-קומתיים-מודרני

32.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

32. קופינאס-בתים טרומיים

86.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-κατοικία-με-σκεπή.

86. קופינאס-בתים טרומיים-מגורים-עם-גג.

6.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

6. קופינאס-בתים טרומיים

90.Kofinas-prefabricated-houses-newhome

90. קופינאס-בתים טרומיים-בית חדש

66.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-χίονη

66. קופינאס-בתים טרומיים-בתים-שתי קומות-שלג

68.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Συγκρότημα-κατοικιών

68. קופינאס-בתים טרומיים-מתחם מגורים

21.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

21. קופינאס-בתים טרומיים

37.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

37. קופינאס-בתים טרומיים

57.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη

57. קופינאס-בתים טרומיים-שתי קומות

31.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

31. קופינאס-בתים טרומיים

15.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

15. קופינאס-בתים טרומיים

62.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-νεα

62. קופינאס-בתים טרומיים-בית דו-קומתי-חדש

78.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

78. קופינאס-בתים טרומיים-שטח-חוץ

97.Κοφινάς προκατασκευασμένα σπίτια

97. בתים טרומיים של קופינאס

45.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-indoor

45. קופינאס-בתים טרומיים-מקורה

38.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

38. קופינאס-בתים טרומיים

2.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

2. קופינאס-בתים טרומיים

74.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

74. קופינאס-בתים טרומיים-שטח-חוץ

43.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-indoor

43. קופינאס-בתים טרומיים-מקורה

49.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-outdoor-d

49. קופינאס-בתים טרומיים-בחוץ-ד

26.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

26. קופינאס-בתים טרומיים

85.Κοφινά-προκατασκευασμένα-σπίτια-κατοικία-με-πισίνα

85.ארונות קבורה-בתים טרומיים-מעון-עם-בריכת-שחייה

92.Κοφινάς προκατασκευασμένα σπίτια

92. בתים טרומיים של קופינאס

67.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Ισόγεια-κατοικία

67. קופינאס-בתים טרומיים-קומת קרקע-מגורים

98.Κοφινάς προκατασκευασμένα σπίτια

98. בתים טרומיים של קופינאס

61.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία

61. קופינאס-בתים טרומיים-בית דו-קומתי

14.kοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

14.קופינאס-בתים טרומיים

19.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

19. קופינאס-בתים טרומיים

93.Κοφινάς προκατασκευασμένα σπίτια

93. בתים טרומיים של קופינאס

46.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-indoor

46. קופינאס-בתים טרומיים-מקורה

55.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-κοφινας

55. קופינאס-בתים טרומיים-בתים-שתי קומות-קופינות

25.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

25. קופינאס-בתים טרומיים

22.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

22. קופינאס-בתים טרומיים

72.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

72. קופינאס-בתים טרומיים-שטח-חוץ

51.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-

51. קופינאס-בתים טרומיים-

36.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

36. קופינאס-בתים טרומיים

54.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία

54. קופינאס-בתים טרומיים-בית דו-קומתי

89.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-χιονια

89. קופינאס-בתים טרומיים-שלגים

82.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εσωτερικός-χώρος

82. קופינאס-בתים טרומיים-חלל פנים

23.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

23. קופינאס-בתים טרומיים

87.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-κατοικία-οψη

87. קופינאס-בתים טרומיים-מגורים-נוף

13-Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

13-קופינאס-בתים טרומיים

52.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-

52. קופינאס-בתים טרומיים-שתי קומות-

12.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

12. קופינאס-בתים טרומיים

28.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

28. קופינאס-בתים טרומיים

100.Κοφινάς προκατασκευασμένα σπίτια

100. בתים טרומיים של קופינאס

73.Κοφινά-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

73. אסמים-בתים טרומיים-שטח-חוץ

63.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-νεο

63. קופינאס-בתים טרומיים-בית דו-קומתי-חדש

34.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

34. קופינאס-בתים טרומיים

11.kοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

11.קופינאס-בתים טרומיים

83.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εσωτερικός-χώρος

83. קופינאס-בתים טרומיים-חלל פנים

80.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εσωτερικός-χώρος

80. קופינאס-בתים טרומיים-חלל פנים

91.Κοφινάς προκατασκευασμένα σπίτια

91. בתים טרומיים של קופינאס

18.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

18. קופינאס-בתים טרומיים

50.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη

50. קופינאס-בתים טרומיים-שתי קומות

64.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

64. קופינאס-בתים טרומיים

33.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

33. קופינאס-בתים טרומיים

7.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

7. קופינאס-בתים טרומיים

88.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-μπανερ

88. קופינאס-בתים טרומיים-כרזים

40.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-indoor

40. קופינאס-בתים טרומיים-מקורה

35.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

35. קופינאס-בתים טרומיים

41.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-indoor

41. קופינאס-בתים טרומיים-מקורה

47.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-indoor

47. קופינאס-בתים טרומיים-מקורה

95.Κοφινάς προκατασκευασμένα σπίτια

95. בתים טרומיים של קופינאס

9.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

9. קופינאס-בתים טרומיים

75.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

75. קופינאס-בתים טרומיים-שטח-חוץ

65.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-νησί

65. קופינאס-בתים טרומיים-שתי קומות-אי מגורים

17.kοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

17.קופינאס-בתים טרומיים

70.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

70. קופינאס-בתים טרומיים-שטח-חוץ

16.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

16. קופינאס-בתים טרומיים

71.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

71. קופינאס-בתים טרומיים-שטח-חוץ

53.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-

53. קופינאס-בתים טרומיים-בית דו-קומתי-

עיצובים של בתים וחללים פנימיים המוצעים על ידי KOFINAS SA. העיצובים אינם סטנדרטיים וניתנים להתאמה אישית הצרכים שלך!!!

he_IL