360 סיור ביתי טרומי

פנים:

כעת תוכל לראות בהדמיה של 360 מעלות כדי לראות את החללים הפנימיים של ההצעה עם קוד D-131a

כעת תוכל לראות בתצוגת 360 מעלות כדי לראות את החללים הפנימיים של ההצעה עם קוד D-129A

כעת תוכל לראות בהדמיה של 360 מעלות כדי לראות את החללים הפנימיים של ההצעה עם קוד D-183A


כעת תוכל לראות בהדמיה של 360 מעלות כדי לראות את החללים הפנימיים של ההצעה עם קוד D-183B

כעת תוכל לראות מצגת של E-243 TOURIST COMPLEX בהדמיה של 360º

כעת תוכל לראות בהדמיה של 360 מעלות כדי לראות את החללים הפנימיים של ההצעה עם קוד D-90


כעת תוכל לראות בהדמיה של 360 מעלות כדי לראות את החללים הפנימיים של ההצעה עם קוד I-197

כעת תוכל לראות בהדמיה של 360 מעלות לראות את החללים הפנימיים של ההצעה עם הקוד IS-114 A

כעת תוכל לראות בהדמיה של 360 מעלות כדי לראות את החללים הפנימיים של ההצעה עם הקוד IS-144


he_IL