Διεθνές πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρησης-FSC® CoC

Η εταιρία    Certificates of the company for prefabricated houses  ακόμα μια φορά μετά από αγώνα και χάρις το νέο της εργοστάσιο ευρωπαϊκών προδιαγραφών κατάφερε να πάρει ένα από τα πιο απαιτητικά πιστοποιητικά που υπάρχουν διεθνώς, το FSC® CoC. Πλέον πιστοποιείται, μετά από αυστηρούς ελέγχους, ότι η εταιρία Certificates of the company for prefabricated houses ανήκει στον κύκλο αειφόρου διαχείρισης των Δασών.

Τι είναι το FSC® CoC;

Η πιστοποίησηFSC (Forest Stewardship Council) CoC (Standard for Chain of Custody) είναι ένα πρότυπο Αειφόρου Διαχείρισης Δασών. Η εταιρία    Certificates of the company for prefabricated houses  ανήκει πλέον στην αλυσίδα επιτήρησης του ξύλου για τις δομικές μας κατασκευές. FSC® CoC πιστοποιεί ότι τα ξύλα που έρχονται στο εργοστάσιο κόβονται από ελεγχόμενο δάσος. Στην συνέχεια επεξεργάζεται βάση των αυστηρών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων που ισχύουν και στέλνεται στο εργοστάσιο της εταιρίας  Certificates of the company for prefabricated houses  που έχει διαμορφώσει ειδικό χώρο για να φυλάσσει τα υλικά της καθώς και την ξυλεία αυτή.

Η εταιρία  Certificates of the company for prefabricated houses  φέρει στα προϊόντα της το  FSC 100% καθώς και το  FSC Mix.

Διεθνές  πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρησης-FSC® CoC