Πιστοποιητικά υλικών

Τα υλικά που χρησιμοποιούμε για να κατασκευάσουμε κάθε προκάτ κατοικία είναι ελεγμένα, μελετημένα και είναι αυτά που εφαρμόστηκαν και στα δοκίμια των πειραματικών δοκιμών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Διαβάστε παρακάτω όλα τα πιστοποιητικά υλικών προκατασκευασμένων κατοικιών.

Τύπος Σουηδικής ξυλείας που χρησιμοποιείται για την τοιχοποιία της εταιρείας Κοφινάς


Τύπος Σουηδικής ξυλείας


Ξυλεία με επεξεργασία εμποτισμού NTR-A για τα δοκάρια της βάσης του τοίχου

NTRA

Για τα δοκάρια της βάσης του τοίχου, χρησιμοποιούμε εμποτισμένη ξυλεία με πιστοποίηση NTR-A. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τέτοια ξυλεία περιγράφεται ως: “Ξύλο σε επαφή με το έδαφος ή με φυσικό νερό ή σοβαρά εκτεθειμένο σε καιρικές συνθήκες – ή ξύλο του οποίου μέρος είναι μη προσβάσιμο ή σε σημείο όπου οι συνέπειες ζημιάς του θα είναι ιδιαιτέρως σοβαρές.”. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία μας εξασφαλίζει τη μακροζωία της κατασκευής.


Πιστοποιητικό αντοχής CE στριφωνιών – βιδών ROTHOBLAAS HBS

Η σήμανση CE αποδεικνύει ότι το προϊόν έχει ελεγχθεί και πληροί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.


ROTHOBLAAS HBS


Ευρωπαική πιστοποίηση στριφωνιών – βιδών ROTHOBLAAS HBS


ROTHOBLAAS HBS


Πιστοποιητικό αντοχής CE μεμβρανών ROTHOBLAAS TRASPIR

Η σήμανση CE αποδεικνύει ότι το προϊόν έχει ελεγχθεί και πληροί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.


ROTHOBLAAS TRASPIR


Πιστοποιητικό αντοχής CE μεμβρανών ROTHOBLAAS VAPORVLIES

Η σήμανση CE αποδεικνύει ότι το προϊόν έχει ελεγχθεί και πληροί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.


ROTHOBLAAS VAPORVLIES


Πιστοποιητικό θερμικής αγωγιμότητας διογκωμένου γραφιτούχου πολυστυρένιου EPS 100


EPS 100


Πιστοποιητικό φυσικού γύψου της KNAUF


Πιστοποιητικό φυσικού γύψου της KNAUF


Πιστοποιητικό γυψοσανίδας Ultraboard της KNAUF


Πιστοποιητικό Ultraboard της KNAUF


Πιστοποίηση CanExel επένδυσης


Πιστοποίηση Καναδικού OSB στέγης


Εγγύηση Καναδικής ξύλινης θωράκισης OSB


Πιστοποίηση μόνωσης πετροβάμβακα τοιχοποιίας Fibran Geo rock wool

NEOCOAT


Πιστοποιητικό βιολογικού ελέγχου γυψοσανίδων KNAUF


Πιστοποιητικό βιολογικού ελέγχου γυψοσανίδων KNAUF


Πιστοποιητικό Green Brief του Canexel


el