Παρουσίαση FlexyHome Village και κατοικίας IF-81

1 Βίντεο

IF-63

από -€

Τύπος κατοικίας: Ισόγεια FlexyHome κατοικία

Ισόγειο: 63,69 m²

Συνολική επιφάνεια: 63.69 m²

Συνολικοί στεγασμένοι χώροι: 13.02 m²

:  2   : 1

el