Όλες οι κατοικίες

Flexy

Home

δύναται να επενδυθούν εξωτερικά με θερμοπρόσοψη αντί της ξύλινης επένδυσης CanExel

Παρουσίαση FlexyHome Village και κατοικίας IF-44

2 Βίντεο

IF-44

από 51.700€

Τύπος κατοικίας: Ισόγεια FlexyHome κατοικία 

Ισόγειο: 44,50 m²

Συνολική επιφάνεια: 44.50 m²

Συνολικοί στεγασμένοι χώροι: 9.22 m²

: 2    : 1

Κοστολογημένη κατοικία

el