Όλες οι κατοικίες

Flexy

Home

δύναται να επενδυθούν εξωτερικά με θερμοπρόσοψη αντί της ξύλινης επένδυσης CanExel

IF-31

από 41.710€

Τύπος κατοικίας: Ισόγεια FlexyHome κατοικία 

Ισόγειο: 31,83 m²

Συνολική επιφάνεια: 31.83 m²

Συνολικοί στεγασμένοι χώροι: 4.30 m²

: 1   : 1

Κοστολογημένη κατοικία

el