Όλες οι κατοικίες

Flexy

Home

δύναται να επενδυθούν εξωτερικά με θερμοπρόσοψη αντί της ξύλινης επένδυσης CanExel

Παρουσίαση FlexyHome Village και κατοικίας IF-30

2 Βίντεο

IF-30

από 39.800€

Τύπος κατοικίας: Ισόγεια FlexyHome κατοικία

Ισόγειο: 29,89 m²

Συνολική επιφάνεια: 29.89 m²

Συνολικοί στεγασμένοι χώροι: 3.05 m²

: 2   : 1

Κοστολογημένη κατοικία

el