Όλες οι κατοικίες

Flexy

Home

δύναται να επενδυθούν εξωτερικά με θερμοπρόσοψη αντί της ξύλινης επένδυσης CanExel

Παρουσίαση FlexyHome Village και κατοικίας IPF-63

2 Βίντεο

IPF-63

από 67.480€

Τύπος κατοικίας: Ισόγεια FlexyHome κατοικία με πατάρι

Ισόγειο: 40,33 m²

Πατάρι: 23,20 m²

Συνολική επιφάνεια: 63.53 m²

Συνολικοί στεγασμένοι χώροι: 6.60 m²

: 2   : 1

Κοστολογημένη κατοικία

el