Όλες οι κατοικίες

Flexy

Home

δύναται να επενδυθούν εξωτερικά με θερμοπρόσοψη αντί της ξύλινης επένδυσης CanExel

Παρουσίαση FlexyHome Village και κατοικίας IPF-59

1 Βίντεο

IPF-59

από 64.850€

Τύπος κατοικίας: Ισόγεια FlexyHome κατοικία με πατάρι

Ισόγειο: 59,69 m²

Συνολική επιφάνεια: 59.69 m²

Συνολικοί στεγασμένοι χώροι: 19.36 m²

: 2   : 1

Κοστολογημένη κατοικία

el