Όλες οι κατοικίες

Flexy

Home

δύναται να επενδυθούν εξωτερικά με θερμοπρόσοψη αντί της ξύλινης επένδυσης CanExel

Παρουσίαση FlexyHome Village και κατοικίας IF-61

2 Βίντεο

IF-61

από 69.212€

Τύπος κατοικίας: Ισόγεια FlexyHome κατοικία

Ισόγειο: 61,43 m²

Συνολική επιφάνεια: 61.43 m²

Συνολικοί στεγασμένοι χώροι: 16.74 m²

: 2    : 1

Κοστολογημένη κατοικία

el