Όλες οι κατοικίες

Flexy

Home

δύναται να επενδυθούν εξωτερικά με θερμοπρόσοψη αντί της ξύλινης επένδυσης CanExel

Παρουσίαση FlexyHome Village και κατοικίας IF-58

2 Βίντεο

IF-58

από 66.460€

Τύπος κατοικίας: Ισόγεια FlexyHome κατοικία 

Ισόγειο: 57,80 m²

Συνολική επιφάνεια: 57.80 m²

Συνολικοί στεγασμένοι χώροι: 6.73 m²

: 2   : 1

Κοστολογημένη κατοικία

el