Όλες οι κατοικίες

Flexy

Home

δύναται να επενδυθούν εξωτερικά με θερμοπρόσοψη αντί της ξύλινης επένδυσης CanExel

Παρουσίαση FlexyHome Village και κατοικίας IF-53

2 Βίντεο

IF-53

από 61.825€

Τύπος κατοικίας: Ισόγεια FlexyHome κατοικία 

Ισόγειο: 53,70 m²

Συνολική επιφάνεια: 53.70 m²

Συνολικοί στεγασμένοι χώροι: 2.75 m²

: 2   : 1

Κοστολογημένη κατοικία

el