Όλες οι κατοικίες

Flexy

Home

δύναται να επενδυθούν εξωτερικά με θερμοπρόσοψη αντί της ξύλινης επένδυσης CanExel

Παρουσίαση FlexyHome Village και κατοικίας IF-50

2 Βίντεο

IF-50

από 37.250€

Τύπος κατοικίας: Ισόγεια FlexyHome κατοικία 

Ισόγειο: 50,43 m²

Συνολική επιφάνεια: 50.43 m²

Συνολικοί στεγασμένοι χώροι: 3.67 m²

: 2    : 1

el