Όλες οι κατοικίες

Flexy

Home

δύναται να επενδυθούν εξωτερικά με θερμοπρόσοψη αντί της ξύλινης επένδυσης CanExel

Παρουσίαση FlexyHome Village και κατοικίας IF-44

2 Βίντεο

IF-46

από 55.825 €

Τύπος κατοικίας: Ισόγεια FlexyHome κατοικία 

Ισόγειο: 46,54 m²

Συνολική επιφάνεια: 46.54 m²

Συνολικοί στεγασμένοι χώροι: 13.86 m²

: 1    : 1

Κοστολογημένη κατοικία

el