Παρουσίαση FlexyHome Village και κατοικίας IF-34

2 Βίντεο

IF-34

από 32.450€

Τύπος κατοικίας: Ισόγεια FlexyHome κατοικία 

Ισόγειο: 34,10 m²

Συνολική επιφάνεια: 34.10 m²

Συνολικοί στεγασμένοι χώροι: 15.70 m²

: 1   : 1

el