Όλες οι κατοικίες

Flexy

Home

δύναται να επενδυθούν εξωτερικά με θερμοπρόσοψη αντί της ξύλινης επένδυσης CanExel

Παρουσίαση FlexyHome Village και κατοικίας ISF-95

2 Βίντεο

ISF-95

από 103.920€

Τύπος κατοικίας: Ισόγεια FlexyHome κατοικία με σοφίτα

Ισόγειο:  54,12 m²

Όροφος:  40,90 m²

Συνολική επιφάνεια: 95.02 m²

Συνολικοί στεγασμένοι χώροι: 15.56 m²

Μπαλκόνι: 7.67 m²

: 2 ή 3   : 1 ή 2

Κοστολογημένη κατοικία

el