Όλες οι κατοικίες

Flexy

Home

δύναται να επενδυθούν εξωτερικά με θερμοπρόσοψη αντί της ξύλινης επένδυσης CanExel

Παρουσίαση FlexyHome Village και κατοικίας ISF-85

2 Βίντεο

ISF-85

από 95.980€

Τύπος κατοικίας: Ισόγεια FlexyHome κατοικία με σοφίτα

Ισόγειο: 51,24 m²

Όροφος: 34,39 m²

Συνολική επιφάνεια: 85.63 m²

Συνολικοί στεγασμένοι χώροι: 20.84 m²

: 2    : 1

Κοστολογημένη κατοικία

el