Όλες οι κατοικίες

Flexy

Home

δύναται να επενδυθούν εξωτερικά με θερμοπρόσοψη αντί της ξύλινης επένδυσης CanExel

Παρουσίαση FlexyHome Village και κατοικίας ISF-66

2 Βίντεο

ISF-66

από 78.880 €

Τύπος κατοικίας: Ισόγεια FlexyHome κατοικία με σοφίτα

Ισόγειο: 46,40 m²

Όροφος: 19,66 m²

Συνολική επιφάνεια: 66.06 m²

Συνολικοί στεγασμένοι χώροι: 15.94 m²

: 2    : 1

Κοστολογημένη κατοικία

el