Όλες οι κατοικίες

Flexy

Home

δύναται να επενδυθούν εξωτερικά με θερμοπρόσοψη αντί της ξύλινης επένδυσης CanExel

Παρουσίαση FlexyHome Village και κατοικίας IPF-98

2 Βίντεο

IPF-98

από 69.350€

Τύπος κατοικίας: Ισόγεια FlexyHome κατοικία με πατάρι

Ισόγειο: 56,76 m²

Πατάρι: 41,86 m²

Συνολική επιφάνεια: 98.62 m²

Συνολικοί στεγασμένοι χώροι: 16.60 m²

: 4   : 1

el