Όλες οι κατοικίες

Flexy

Home

δύναται να επενδυθούν εξωτερικά με θερμοπρόσοψη αντί της ξύλινης επένδυσης CanExel

Παρουσίαση FlexyHome Village και κατοικίας IPF-82

2 Βίντεο

IPF-82

από 59.050€

Τύπος κατοικίας: Ισόγεια FlexyHome κατοικία με πατάρι

Ισόγειο: 47,58 m²

Πατάρι: 35,19 m²

Συνολική επιφάνεια: 82.77 m²

Συνολικοί στεγασμένοι χώροι: 11.95 m²

: 4   : 1

el