Όλες οι κατοικίες

Flexy

Home

δύναται να επενδυθούν εξωτερικά με θερμοπρόσοψη αντί της ξύλινης επένδυσης CanExel

Παρουσίαση FlexyHome Village και κατοικίας IPF-75

2 Βίντεο

IPF-75

από 75.800€

Τύπος κατοικίας: Ισόγεια FlexyHome κατοικία με πατάρι

Ισόγειο: 50,43 m²

Πατάρι: 24,66 m²

Συνολική επιφάνεια: 75.09 m²

Συνολικοί στεγασμένοι χώροι: 3.67 m²

: 3   : 1

Κοστολογημένη κατοικία

el