Όλες οι κατοικίες

Flexy

Home

δύναται να επενδυθούν εξωτερικά με θερμοπρόσοψη αντί της ξύλινης επένδυσης CanExel

Παρουσίαση FlexyHome Village και κατοικίας IF-81

2 Βίντεο

IF-81

από 87.850€

Τύπος κατοικίας: Ισόγεια FlexyHome κατοικία

Ισόγειο: 81,16 m²

Συνολική επιφάνεια: 81.16 m²

Συνολικοί στεγασμένοι χώροι: 25.68 m²

:  3   : 1

Κοστολογημένη κατοικία

el