Όλες οι κατοικίες

Flexy

Home

δύναται να επενδυθούν εξωτερικά με θερμοπρόσοψη αντί της ξύλινης επένδυσης CanExel

Παρουσίαση FlexyHome Village και κατοικίας IF-71

2 Βίντεο

IF-71

από 80.150€

Τύπος κατοικίας: Ισόγεια FlexyHome κατοικία 

Ισόγειο: 71,90 m²

Συνολική επιφάνεια: 71.90 m²

Συνολικοί στεγασμένοι χώροι: 15.09 m²

:  3   : 1

Κοστολογημένη κατοικία

el