Όλες οι κατοικίες

Flexy

Home

δύναται να επενδυθούν εξωτερικά με θερμοπρόσοψη αντί της ξύλινης επένδυσης CanExel

Παρουσίαση FlexyHome Village και κατοικίας IF-70

2 Βίντεο

IF-70

από 76.250€

Τύπος κατοικίας: Ισόγεια FlexyHome κατοικία 

Ισόγειο: 70,00 m²

Συνολική επιφάνεια: 70.00 m²

Συνολικοί στεγασμένοι χώροι: 16.30 m²

:  3   : 1

Κοστολογημένη κατοικία

el