Όλες οι κατοικίες

Flexy

Home

δύναται να επενδυθούν εξωτερικά με θερμοπρόσοψη αντί της ξύλινης επένδυσης CanExel

Παρουσίαση FlexyHome Village και κατοικίας IF-81

2 Βίντεο

IF-63

από 71.250 €

Τύπος κατοικίας: Ισόγεια FlexyHome κατοικία

Ισόγειο: 63,69 m²

Συνολική επιφάνεια: 63.69 m²

Συνολικοί στεγασμένοι χώροι: 13.02 m²

:  2   : 1

Κοστολογημένη κατοικία

el