Yhtiön politiikka-KOFINAS SA

Laatupolitiikka – Ympäristö – EHS

KOFINAS PREFABRICATED HOUSES SA Yhtiön toimialana on elementtitalojen suunnittelu, rakentaminen, markkinointi ja asennus.

Yrityksen perussitoumukset ovat:

 1. vakaan ja korkealaatuisen palvelun tarjoaminen
 2. ja asiakkaidensa vaatimusten täyttäminen sekä ympäristön ja EHS:n suojelu

Lisäksi yritys on sitoutunut:

 1. sen palveluiden ja käytäntöjen yhdenmukaisuus sovellettavan lainsäädännön ja asiaa koskevan sääntelykehyksen kanssa,
 2. ympäristövahinkojen ehkäisy,
 3. ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin yrityksen työpaikan terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvien riskien ja uhkien ehkäisemiseksi, vähentämiseksi ja poistamiseksi,
 4. tarjota asianmukainen työympäristö ja turvalliset työolosuhteet vammojen ja ammattitautien ehkäisemiseksi ja ehkäisemiseksi,
 5. vähentää sen tuottamaa jätettä ja edistää kierrätyskäytäntöjä, vähentää energian ja luonnonvarojen kulutusta,
 6. rohkaista työntekijöiden kuulemista ja osallistumista työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Johto varmistaa edellä mainittujen sitoumusten saavuttamisen seuraavasti:

 1. yhtenäisen hallintajärjestelmän (SMS) käyttöönotto täysin standardien ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015 ja ISO 45001: 2018 vaatimusten mukaisesti ja sen tehokkuuden parantaminen säännöllisillä auditoinneilla, tarkasteluilla ja relevanttien riskien analysoinnilla ,
 2. johdon jatkuvaa koulutusta, tiedottamista ja koulutusta yhtiön tavoitteiden edistämiseksi jokaisessa toiminnassa,
 3. riittävät resurssit turvallisuusjohtamisjärjestelmän ja ympäristöhallinnon toteuttamiseen,
 4. Tavoitteet, joiden toteutumista tarkastellaan ja arvioidaan palvelujensa laatuun, ympäristöön ja EHS:ään kohdistuvien kielteisten vaikutusten eliminoimiseksi tai vähentämiseksi.

Jatkuva pyrkimys Palvelujen ja SMS:n jatkuvaan parantamiseen on yhtiön ja sen jokaisen työntekijän filosofian tärkein huolenaihe.

fi