Tutkimus E.M.P. 2012

KOFINA-elementtipuurakennusjärjestelmän soveltamisen selvitys rakennuksissa, joissa kerrosluku on yli kolme

Tutkimuksen rahoitti G.G.E.T., ja se toteutettiin vuonna EMP vuonna 2012.

Nelikerroksinen rakennus rakennettu KOFINAS-yhtiön rakennusjärjestelmällä – Elementtitaloja tutki:

  • DR. Ch. Mouzakis, tieteellinen virkailija E.M.P.
  • DR. L. Karapitta, tutkija E.M.P.
  • DR. B.K. Dertimanis, tutkija E.M.P.

tavoitteena laajentaa KOFINAS-yhtiön puuelementtirakennusten käyttökohdetta kerrosrakennuksissa, hankkia edelleen yhtiön osaamista ja parantaa sen kilpailukykyä rakennusalalla.

E.M.P.:n tutkijoiden tekninen raportti siinä sanotaan muun muassa seuraavaa:


Τεχνική έκθεση των επιστημόνων του Ε.Μ.Π

Edut osallistujille
Osallistujat kehittävät uutta tieteellistä tietoa ottaen huomioon puurakenteiden vasteen. Erityisesti KOFINAS S.A. sen tulosten käyttöasteen odotetaan olevan korkea, kun rakennetaan nykyaikainen ja erittäin kilpailukykyinen rakenne.
Edut yhteiskunnalle
Lopputuotteen odotetaan olevan myönteinen askel kohti vihreän suunnittelun filosofiaa. Tuloksena olevan rakentamisen kustannukset ovat erittäin kilpailukykyisiä, edullisia ja yhteiskunnan kannalta houkuttelevia, ja niillä on ilmeisiä taloudellisia ja ympäristöllisiä etuja. Lisäksi ehdotettu rakentaminen auttaa vähentämään vääriä käsityksiä puuelementeistä ja koska nykyiset markkinat ovat rajalliset, se voi johtaa niiden laajentumiseen, uusien työpaikkojen tarjoamiseen ja kilpailun lisääntymiseen kuluttajan eduksi.

Ehdotettu viitekehys on ensimmäinen kokonaisvaltainen tutkimus Kreikassa, jossa tutkitaan puuelementtirakennuksia ottaen huomioon paikalliset ympäristöolosuhteet ja seismiset vaikutukset.

Viedyt tulokset tarjoavat KOFINAS S.A. kaikki tarvittava tieto ja työvälineet.

Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε απο την Γ.Γ.Ε.Τ
ΕΣΠΑ 2007 - 2013
fi