KOFINAS SA -yhtiön politiikka

Laatu - Ympäristö - Terveys- ja turvallisuuspolitiikka

Yritys KOFINAS TEHOTALOT S.A. Yhtiön toimialana on elementtirakennusten suunnittelu, rakentaminen, markkinointi ja asennus.

Yhtiön tärkeimmät sitoumukset ovat:

 1. vakaan ja korkeatasoisen palvelun laadun tarjoaminen ja asiakkaidensa vaatimusten täyttäminen
 2. ympäristön sekä terveyden ja turvallisuuden suojelu

Lisäksi yritys on sitoutunut:

 1. sen palveluiden ja käytäntöjen yhdenmukaisuus sovellettavan lainsäädännön ja asiaa koskevan sääntelykehyksen kanssa,
 2. ympäristön kuormituksen ehkäiseminen,
 3. ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvien riskien ja uhkien ehkäisemiseksi, vähentämiseksi ja poistamiseksi yrityksen työpaikoilla,
 4. tarjota asianmukainen työympäristö ja turvalliset työolosuhteet tapaturmien ja ammattitautien välttämiseksi ja ehkäisemiseksi,
 5. vähentää sen tuottamaa jätettä ja edistää kierrätyskäytäntöjä, vähentää energian ja luonnonvarojen kulutusta,
 6. rohkaista työntekijöiden kuulemista ja heidän osallistumistaan työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Johto varmistaa edellä mainittujen sitoumusten saavuttamisen seuraavasti:

 1. ottaa käyttöön yhtenäisen hallintajärjestelmän (EMS) täysin ISO 9001:2015- ja ISO 14001:2015- ja ISO 45001:2018 -standardien vaatimusten mukaisesti ja parantaa sen tehokkuutta säännöllisillä auditoinneilla, tarkasteluilla ja relevanttien riskien analysoinnilla,
 2. johdon jatkuvaa koulutusta, tiedottamista ja koulutusta, jotta he edistävät yhtiön tarkoitusta kaikessa toiminnassaan,
 3. riittävät resurssit kansallisen toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon ja ympäristöasioiden hallintaan,
 4. asettaa tavoitteita, joiden toteutumista tarkastellaan ja arvioidaan palvelujensa laatuun, ympäristöön ja HSE:ään kohdistuvien kielteisten vaikutusten eliminoimiseksi tai vähentämiseksi.

Jatkuva pyrkimys Palvelujen ja ESA:n jatkuvaan parantamiseen on yhtiön ja sen jokaisen työntekijän filosofian tärkein huolenaihe.

fi