Vasiliki Ilias

No complaints.
Excellent construction.
Construction time 20 days!
Excellent cooperation with synergists.
Place of construction Stymphalia Corinthia.

Vasiliki Ilias

en_US