Καπέλλος Σωτήριος και Καπέλλου Μελπομένη

Kapellos Sotirios and Kapellou Melpomeni

We thank Kofina prefabricated houses for the construction and quality of the home in Amarynthos Evia

Yours sincerely

Kapellos Sotirios

Kapellou Melpomeni