Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Tyto podmínky používání upravují práva a povinnosti související s užíváním webové stránky umístěné na elektronické adrese www.kofinas.gr.

Webová stránka www.kofinas.gr (dále jen „webová stránka“) byla navržena, vyvinuta a vlastněna společností KOFINAS SA, se sídlem v Agia Paraskevi, Atény, na Mesogeion Avenue č. 519, s DIČ 081136701, D.O.Y F.A.E. z Athén a s č. GEMI 001290201000 (dále jen „společnost“).

Používání webových stránek se řídí těmito podmínkami, které si uživatelé musí přečíst a dodržovat. Používání webových stránek znamená bezpodmínečný souhlas s těmito podmínkami.

ZÁKAZ REPUBLIKY

Autorská práva k obsahu této webové stránky, včetně, bez omezení, všech dokumentů, souborů, textů, obrázků, videí, grafiky, komponent a kódu na nich obsažených a obecného obrázku webové stránky, jsou duševním a průmyslovým vlastnictvím této webové stránky, pokud není jinak specifikovány a jsou chráněny příslušnými ustanoveními řeckého, komunitárního a mezinárodního práva.

Loga a ochranné známky webových stránek nesmí být používány ani reprodukovány bez předchozího písemného souhlasu společnosti.

Není-li uvedeno jinak, kopírování pro komerční účely, upravování nebo reprodukování části nebo celého obsahu této webové stránky v jakékoli formě, na jejím základě a/nebo jejím obsahu, nebo začlenění do jiných webových stránek, je obnova elektronických systémů zakázána. Žádný odkaz na této webové stránce nesmí být uveden na žádné jiné webové stránce bez předchozího písemného souhlasu společnosti.

Uživatel souhlasí a zavazuje se nepoužívat webové stránky k následujícím účelům:

– Zasílání, zveřejňování nebo přenášení jakéhokoli obsahu, který je nebo může být z jakéhokoli důvodu považován za neetický (uráží dobré mravy, společenské hodnoty, nezletilé atd.) nebo nezákonný nebo obecně uráží, poškozuje nebo poškozuje společnost nebo jakoukoli třetí strana a její právní majetek,

– Odesílejte, zveřejňujte nebo přenášejte jakýmkoli způsobem jakýkoli obsah, který uživatelé nemají právo přenášet podle zákona nebo příslušných smluv (jako jsou interní informace, vlastnické a důvěrné informace získané nebo zveřejněné v rámci obchodních vztahů nebo na které se vztahují smlouvy o důvěrnosti). , jakož i jakýkoli obsah, který porušuje jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná vlastnická práva třetí strany nebo obsahuje malware určený k narušení, poškození, zničení nebo manipulaci s provozem jakéhokoli softwaru nebo počítačového softwaru,

– Jakékoli jiné úmyslné či neúmyslné porušení platných právních předpisů,

– Jakékoli shromažďování nebo ukládání osobních údajů o jiných uživatelích.

Aniž jsou dotčena jakákoli jiná práva společnosti, jakékoli použití v rozporu s výše uvedeným může mít za následek přerušení poskytovaných služeb bez jakéhokoli upozornění. Uživatel souhlasí s tím, že společnost nenese odpovědnost za případné porušení výše uvedených povinností ze strany uživatele.

Ceny

– Ceny produktů uvedené v ceníku Prefab a v Katalogu Flexyhome jsou v eurech a nezahrnují základ, DPH A dopravu.

– Společnost má právo, a uživatel webu to akceptuje, volně konfigurovat ceny produktů a služeb, a to kdykoli bez předchozího informování uživatelů webu, kteří budou o aktuální ceně informováni z webu . Přestože věnujeme náležitou péči tomu, abychom zajistili, že všechny podrobnosti, popisy a ceny uvedené na této webové stránce jsou přesné, může dojít k chybám.

SOUKROMÍ

Kdy jsou vaše osobní údaje používány?

Přihlášení k odběru newsletteru a zasílání aktualizací: Pro přihlášení k odběru newsletterů a zasílání aktualizací nám musíte poskytnout svou e-mailovou adresu. S vaší registrací a odpovídajícím souhlasem budete moci využívat všechny naše aktualizace.

Způsoby, jak vás můžeme kontaktovat:

1) E-mail

2) Klasická korespondence

3) Přizpůsobená online reklama

Shromážděné osobní údaje:

- Jméno. Shromažďujeme jména a příjmení našich zákazníků a jména kontaktních osob našich zákazníků, když projeví zájem o naše produkty nebo se přihlásí k odběru našeho newsletteru.

- Emailová adresa. Shromažďujeme e-mailové adresy našich zákazníků a jejich kontakty, když projeví zájem o naše produkty nebo se přihlásí k odběru našeho newsletteru.

- Adresa. Shromažďujeme adresu domova nebo firmy návštěvníků, když se přihlásí k odběru našeho newsletteru, a uživatel si jako způsob komunikace vybral klasickou poštu.

- Telefonní číslo. Telefonní číslo shromažďujeme, když vyjádří svůj zájem o některý z našich produktů nebo když se přihlásí k odběru našeho newsletteru, abychom mohli lépe a rychleji poskytovat naše služby.

– Další podrobnosti o adrese. Další podrobnosti o adrese (město, země, PSČ) shromažďujeme, když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru a uživatel si je vybral jako způsob komunikace nebo konvenční poštu.

Snažíme se minimalizovat riziko pro vaše práva a svobody tím, že o vás nebudeme shromažďovat citlivé osobní údaje.

Doba uchovávání vašich osobních údajů

– Osobní údaje osob, které se zaregistrovaly k odběru newsletterů, uchováváme po dobu neurčitou a dokud nám tyto osoby neprohlásí, že si již nepřejí od nás dostávat newslettery a/nebo propagační materiály.

– Pro více informací o tom, kde a jak dlouho jsou vaše osobní údaje uchovávány, můžete kontaktovat na  [email protected] (Jméno: Diakatos Dimitrios, kontaktní tel. 2299087899 – ext. 216).

Záruky, které bereme na ochranu vašich dat

Když nám poskytnete své osobní údaje, podnikneme kroky k zajištění jejich bezpečnosti. Za účelem ochrany vašich osobních údajů přijímáme fyzická, technická a organizační opatření k jejich ochraně. Bezpečnostní technologii, kterou používáme, průběžně aktualizujeme a kontrolujeme. Omezujeme přístup k vašim osobním údajům pouze těm zaměstnancům, kteří tyto údaje potřebují znát, aby vám mohli poskytovat výhody nebo služby. Mimo jiné jsme zavedli následující technická a organizační opatření a postupy k ochraně vašich osobních údajů před jakoukoli ztrátou, změnou, nezákonným zpracováním nebo změnou:

Odkazy na jiné webové stránky

Web obsahuje odkazy na jiné weby pro lepší informovanost návštěvníků. Tyto webové stránky fungují autonomně a nezávisle, a protože s námi nespolupracují, nejsou pod naší kontrolou a neneseme odpovědnost za jakékoli nezákonné zpracování vašich osobních údajů. Tyto webové stránky se řídí vlastními samostatnými zásadami ochrany osobních údajů, které byste si měli přečíst v případě, že navštívíte odkaz. Tyto stránky jsou: Facebook, Instagram, Youtube.

Vaše práva

Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které zpracováváme. Kromě toho máte následující práva:

– Právo na opravu nebo vymazání (v určitých případech) vašich osobních údajů.

– Právo na omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

– Právo (s výhradou podmínek) obdržet vaše osobní údaje za účelem jejich použití kdekoli jinde.

– V případech, kdy zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte také právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování po dobu před odvoláním vašeho souhlasu.

Konečně máte právo podat stížnost příslušnému řeckému nezávislému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.dpa.gr/).

cs_CZ