Politika společnosti-KOFINAS SA

Politika jakosti – Životní prostředí – EHS

Společnost KOFINAS PREFABRICATED HOUSES SA Předmětem její podnikatelské činnosti je projektování, výstavba, marketing a montáž montovaných staveb.

Základní závazky společnosti jsou:

 1. poskytování stabilních a vysoce kvalitních služeb
 2. a plné uspokojení požadavků svých zákazníků a ochrany životního prostředí a EHS

Kromě toho se společnost zavázala:

 1. soulad jejích služeb a postupů s platnou legislativou a příslušným regulačním rámcem,
 2. prevence poškozování životního prostředí,
 3. přijímání vhodných opatření k prevenci, snižování a odstraňování rizik a ohrožení zdraví a bezpečnosti na pracovišti společnosti,
 4. zajistit vhodné pracovní prostředí a bezpečné pracovní podmínky k prevenci a prevenci úrazů a nemocí z povolání,
 5. snížení odpadu, který produkuje, a podpora recyklačních postupů, snížení spotřeby energie a přírodních zdrojů,
 6. podporovat konzultace a zapojení zaměstnanců do záležitostí týkajících se zdraví a bezpečnosti při práci.

Vedení zajišťuje dosažení výše uvedených závazků prostřednictvím:

 1. zavedení jednotného systému řízení (SMS) plně v souladu s požadavky norem ISO 9001: 2015 a ISO 14001: 2015 a ISO 45001: 2018 a zlepšování jeho účinnosti prostřednictvím pravidelných auditů, kontrol a analýz příslušných rizik ,
 2. průběžné vzdělávání, informování a školení svých vedoucích pracovníků za účelem prosazování cílů společnosti v každé jejich činnosti,
 3. poskytování odpovídajících zdrojů pro provádění SMS a environmentálního managementu,
 4. Cíle, jejichž plnění je přezkoumáváno a vyhodnocováno s cílem eliminovat nebo snížit negativní dopady na kvalitu svých služeb, životní prostředí a EHS.

Neustálé úsilí o neustálé zlepšování Služeb a SMS je hlavním zájmem společnosti a filozofií každého jejího zaměstnance.

cs_CZ