Zelený dům

Mezinárodní certifikát Sustainable Forest Management-FSC® CoC

Společnost Certificates of the company for prefabricated houses s ohledem na své zákazníky, ale i na životní prostředí, chtěla hledat způsoby, jak rozvíjet svůj způsob práce, a to se mu opět podařilo díky své nové továrně evropských specifikací. Podařilo se mu získat jeden z nejnáročnějších certifikátů, které mezinárodně existují, tzv FSC®CoC. Nyní je po nejpřísnějších kontrolách certifikováno, že společnost Certificates of the company for prefabricated houses patří do cyklu udržitelného hospodaření v lesích.

Portál zeleného bankovnictví

Vznikla společnost Kofinas splňující environmentální, sociální a ekonomická kritéria člen zeleného podnikání na portálu zeleného bankovnictví Piraeus Bank. Piraeus Bank vytvořila tento prostor, ve kterém interagují podniky a investoři, které prokazatelně souvisejí se „zeleným podnikáním“ a konkrétněji s aktivitami, jako jsou:

Green Banking Portal

  • Obnovitelné zdroje energie (OZE)
  • Úspora energie
  • Alternativní odpadové a vodní hospodářství
  • Zelená chemie
  • Zelená doprava
  • Biologická Gruzie
  • Ekoturistika - Agroturistika

Partner dřevařský závod: VIDA AB


KOFINAS SA zanechává prostřednictvím dřeva, které používá na stavbu svých domů, negativní oxid uhličitý. Což je pozitivní. To znamená, že způsob, jakým KOFINAS SA funguje, přispívá ke snížení množství oxidu uhličitého v atmosféře.

Ve Švédsku, kde působí partnerský dřevařský závod VIDA AB, se za každý pokácený strom vysadí minimálně dva stromy.

cs_CZ