Výzkum E.M.P. 2012

Zkoumání aplikace systému montovaných dřevostaveb KOFINA v budovách s počtem podlaží větším než tři

Studie byla financována G.G.E.T. a byla provedena v r EMP v roce 2012.

Čtyřpatrová budova postavený stavebním systémem společnosti KOFINAS – Montované domy byl studován vědeckým týmem:

  • Dr. Ch. Mouzakis, vědecký pracovník E.M.P.
  • Dr. L. Karapitta, výzkumník E.M.P.
  • Dr. B.K. Dertimanis, výzkumník E.M.P.

s cílem rozšíření uplatnění montovaných dřevostaveb společnosti KOFINAS ve vícepodlažních stavbách, další získávání know-how společnosti a zlepšení její konkurenceschopnosti v oblasti staveb.

Technická zpráva vědců E.M.P. mimo jiné uvádí toto:


Τεχνική έκθεση των επιστημόνων του Ε.Μ.Π

Výhody pro účastníky
Účastníci rozvinou nové vědecké poznatky zohledňující odezvu dřevěných konstrukcí. Zejména KOFINAS S.A. očekává se vysoké využití výsledků s vybudováním moderní a vysoce konkurenceschopné struktury.
Výhody pro společnost
Očekává se, že finální produkt bude pozitivním krokem k naplnění filozofie zeleného designu. Náklady na výslednou stavbu budou vysoce konkurenceschopné, dostupné a atraktivní pro společnost, se zřejmými ekonomickými a ekologickými výhodami. Navrhovaná stavba navíc pomůže omezit mylné představy o dřevěných prefabrikátech a vzhledem k omezenému současnému trhu může vést k jeho rozšíření, nabídce nových pracovních míst a zvýšení konkurence ve prospěch spotřebitele.

Navrhovaný rámec si klade za cíl být prvním holistickým výzkumem v Řecku, který bude studovat dřevěné prefabrikované budovy s přihlédnutím k místním podmínkám prostředí a seismickým vlivům.

Exportované výsledky poskytnou společnosti KOFINAS S.A. všechny potřebné znalosti a odpovídající nástroje k práci.

Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε απο την Γ.Γ.Ε.Τ
ΕΣΠΑ 2007 - 2013
cs_CZ