Dodatečný experiment seismické odolnosti panelových domů KOFINAS 2011

KOFINAS 2011 experiment odolnosti proti zemětřesení

Pevnostní zkouška třípatrové konstrukce v technické kanceláři P. Karydise (emeritního profesora Národní technické univerzity v Aténách)

Experiment byl proveden dne července 2011.

Třípatrová budova postavená firemním stavebním systémem KOFINAS – Montované domy byl virtuálně zkoumán pomocí digitálního seismického simulátoru v technické kanceláři mezinárodního emeritního profesora Národní technické univerzity P. Karydise. Účelem experimentu bylo ověřit odezvu konstrukčního systému na seismické působení.

Takže 2011 byla provedena další vědecká práce experiment seismické odolnosti pro ověření a vědecké schválení maximálního statického z prefabrikovaný domů KOFINAS:

Úspěch byl výsledkem technických výhod:
  • Šroub, který je roboticky umístěn ve všech konstrukčních částech domu.
  • Kovové spojovací desky, s svážeme konstrukce.
  • Předimenzovaný, nosný organismus díky mechanickému studiu.
  • Vyztužení v namáhaných bodech pomocí speciálního statického programu.

Experiment E.M.P. července 2011 

Neustálý rozvoj a pokrok jsou hlavními cíli společnosti Montované domy KOFINAS. 

Z tohoto důvodu nebylo ujištění nikdy součástí naší práce. Chceme nabízet vynikající kvalitu a vždy se snažíme dosáhnout optimálních a technologicky vyspělých výsledků. 

V roce 2011 tak byl proveden další vědecký antiseismický experiment k ověření a vědeckému schválení maximální stability panelových domů KOFINAS. 

Παρουσίαση εικόνων της εταιρίας ΚΟΦΙΝΑΣ προκατασκευασμένα σπίτια

Digitální experiment pro seismickou odolnost KOFINAS!

V návaznosti na experiment stability provedený v listopadu 2009, při níž jednopatrová zkušebna společnosti vstupující do seismického simulátoru vydržela zrychlení až 1,5 g a přitom zůstala nedotčená, chtěla společnost KOFINAS tento výsledek zpečetit a jít ještě o krok dále. 

Εξαρτήματα και δομικά υλικά από τα οποία αποτελείται η τοιχοποιία ΚΟΦΙΝΑΣ

V červenci 2011 tak opět ve spolupráci se světově uznávaným centrem měření seismické odolnosti v Aténách, Národní technickou univerzitou v Aténách, proběhl experimentální test na renovovaných konstrukcích za pomoci elektronického simulátoru. 

Pomocí tohoto stroje byla prozkoumána třípodlažní budova postavená podle stavebních norem KOFINAS z hlediska jejího chování v reálných seismických datech. 

Εξαρτήματα και δομικά υλικά από τα οποία αποτελείται η τοιχοποιία ΚΟΦΙΝΑΣ  καθώς και ο τρόπος κατασκευής των κατοικιών.

S pomocí nejmodernějších a plně spolehlivých digitálních systémů statického výzkumu a studia byla stavba KOFINA virtuálně, prostřednictvím digitálního simulátoru, vystavena seismickým vibracím a oscilacím, které se dříve v přírodě vyskytovaly s nejničivějšími následky. 

Σεισμικό γράφημα από το πείραμα που διεξάχθηκε στα σπίτια ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ.

Digitální simulace zemětřesení ve Fukušimě v Japonsku 3.11.2011 

Ve skutečnosti, excitace, se kterými byla simulována třípatrová struktura KOFINAS, dosáhla 9 Richterů, čímž se velikost seismické simulace snížila na data ničivého zemětřesení ve Fukušimě v Japonsku na začátku března 2011. 

Πρώτη προσομοίωση στο τριώροφο  δοκίμιο ΚΟΦΙΝΑΣ

Digitální simulace zemětřesení v Santa Monice v Americe 17.1.1994 

Poté byly na třípatrové budově KOFINAS prostřednictvím digitálního měřicího systému provedeny stejně silné seismické oscilace, které podle údajů o zemětřesení, které předtím zasáhlo oblast Santa Monica v Americe, 17. ledna dosáhly magnituda 6,7 Richtera. 1994.

Δεύτερη προσομοίωση στο τριώροφο  δοκίμιο ΚΟΦΙΝΑΣ

Výsledky testu seizmicity z července 2011 

Do společnosti Montované domy KOFINAS, jako vždy jsme chtěli ověřit a dokázat nejnevyvratitelnějším vědeckým způsobem statickou pevnost našich konstrukcí. Zároveň je hlavním cílem společnosti mít naprostou jistotu, že naše konstrukce zůstanou nedotčené a neporušené i po extrémně silném zemětřesení, které pravděpodobně způsobí značné přírodní a stavební škody. 

ο τρόπος κατασκευής της τοιχοποιίας ΚΟΦΙΝΑΣ

Výsledky těchto dodatečných experimentů v roce 2011, provedené jako digitální potvrzení seismického experimentu EMP simulátor v roce 2009, opět plně odůvodnil výrobní standardy, které dodržujeme, a celou společnost Montované domy KOFINAS

Posudek odborníků na seismickou odolnost panelových domů KOFINAS 

Mezinárodní emeritní profesor Národní technické univerzity v Aténách, Mr. Panagiotis Karydis svými slovy a svými vědeckými studiemi dokumentuje maximální statickou pevnost montovaných domů KOFINA. 

Experiment provedený v jeho kanceláři prostřednictvím systému vědeckého digitálního simulátoru ho znovu přivedl k tomu, aby veřejně promluvil o maximální ochraně před zemětřesením, kterou nabízejí stavby naší společnosti. 

Συνέντευξη καθηγητών και σχολιασμός πάνω στα σπίτια ΚΟΦΙΝΑΣ -καθώς και σχολιασμός για τα υλικά που χρησιμοποιούνται.

Konkrétně zdůraznil, že třípatrová budova KOFINAS byla prozkoumána a testována podle nejmodernějších předpisů a parametrů roku 2011, potvrdil její předimenzování při nejnepříznivějších a nejničivějších zemětřesení o síle 6,7 a 9! 

Pevnost podlah montovaných domů KOFINAS  

Experiment na seismickou odolnost budov naší společnosti prokázal naprostou odolnost a stabilitu montovaných domů KOFINAS i v případě třípodlažní stavby. 

Το τριώροφο δοκίμιο που χρησιμοποιήθηκε για το πείραμα.

Nesporná antiseizmicita, kterou naše konstrukce poskytují ve všech podlažích každé budovy, byla vědecky potvrzena, protože pevnost a odolnost i nejvyšších pater je ekvivalentní té v přízemí, což vede k maximální bezpečnosti. 

Odolné stavební materiály pro montované domy KOFINAS 

Kvalita materiálů, které ve firmě KOFINAS používáme při každé stavbě montovaného domu, byla opět prokázána tímto experimentem. Plně odolné materiály i know-how, se kterým jsou konstrukční části montovaných domů KOFINAS montovány, přispívají k dokončení zcela robustních a statických konstrukcí, které splňují všechny požadavky na seismické stínění, ochranu a bezpečnost budovy. a rezident. 

Záruka odolnosti proti zemětřesení KOFINAS 

Do společnosti Montované domy KOFINAS ve všech směrech sloužíme kvalitě našich staveb. 

Z tohoto důvodu při každé příležitosti testujeme a certifikujeme údaje a postupy, které dodržujeme při výstavbě a montáži našich prefabrikovaných budov, s cílem objektivní záruky. 

Vědecké certifikace, které jsme získali prostřednictvím experimentů, jsou pro naši společnost hnací silou k tomu, abychom i nadále neochvějně poskytovali ty nejkvalitnější, nejmodernější a nejoptimálnější materiály a výsledky v každém montovaném domě KOFINAS. 

cs_CZ