Πιστοποιητικά Ενεργειακής Κλάσεως Α

Η εταιρεία μας έλαβε πιστοποιητικά Ενεργειακής Κλάσεως Α’ για δύο κατοικίες που έχουμε κατασκευάσει. Η ανώτατη αυτή διάκριση, σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ), αποδεικνύει την αξεπέραστη ποιότητα της κατασκευής ΚΟΦΙΝΑΣ!

el