Фотоволтаици

Компанията KOFINAS SA, в непрекъснати изследвания и проучвания, които продължава да прави заедно със своя специализиран екип от инженери, както и със своите специализирани партньори, се занимава и с частта от фотоволтаиците, за да може да разработи сглобяемите къщи, които то изгражда.

Фотоволтаиците са промишлено подреждане на много фотоволтаични клетки в серия. Тоест, те са технически полупроводници, които са свързани заедно, за да създадат електрическа верига последователно.

Сега и вие можете да спечелите по този начин. Защото сега можете:

 СТАНЕТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО ОТ ФОТОВОЛТАИЦИ

СТАНЕТЕ НЕЗАВИСИМ ОТ PPC  & ПЕЧЕЛЯ ПАРИ!

ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ 

НЕТНО ИЗМЕРВАНЕ

Новата програма NET-METERING позволява на потребителя (индивидуален или бизнес) чрез инсталиране на фотоволтаици сам да произвежда евтина електроенергия и да покрива значителна част или цялото си потребление на електроенергия със значителни финансови ползи, като в същото време го предпазва от бъдещи увеличения на цената на електроенергията.

The значителни ползи на NET-METERING за потребителя е:

  • предпазва го от бъдещи увеличения на цената на тока, защото нетирането е енергийно, а не счетоводно
  • го освобождава от налагане на регулирани такси (ETMEAR-DEDDIE-ADMIE) за частта от енергията, която произвежда 
  • е с повишена енергийна категория на имота поради производство на енергия от ВЕИ и 
  • няма приходи от продажба на енергия, които да се облагат.

Компанията KOFINAS SA със своите партньори е вашият идеален партньор в NETMETERING в цялата страна. Доверете се на нашата компания, с нейните специализирани партньори и техния дългогодишен опит в сферата на фотоволтаиците. 

Вижте важните финансови ползи за фирми и физически лица! 

ПРИМЕР ЗА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ( Ориентировъчна цена на PV система 4,0 kW : 6 000 €, с ДДС) 

В този конкретен пример частният самопроизводител има обща полза от прибл 22.000 € след 25 години (колкото е валидно споразумението за нетиране). 
Покупна цена на електроенергия (€/kWh): 0,185
Годишна производителност (Произведена електроенергия): 6000 kWh
Възвръщаемост: приблизително 6-7 години Финансиране: Собствен капитал

 ПРИМЕР ЗА БИЗНЕС ( Ориентировъчна цена на PV система 7 kW : €7000 без ДДС) 

В този конкретен пример самопроизвеждащата се фирма има обща полза от прибл 36.000 € преди данъци след 25 години (колкото е валидно споразумението за нетиране). 
Покупна цена на електроенергия (€/kWh): 0,165
Годишна производителност (Произведена електроенергия): 10 500 kWh
Възвръщаемост: приблизително 5 години Финансиране: Собствен капитал

 * Предположенията, взети предвид за горните примери, са: 1. Енергийна ефективност 1500 kWh/kWp, 2. Среден годишен спад в производителността на фотоволтаичните панели 0,6%, 3. Средно годишно увеличение на тарифите за електроенергия 2%, 4. Годишни оперативни разходи 4% на първоначалната инвестиция (с годишна корекция 1%) и 5. Финансиране на инвестицията с Собствен капитал Възвръщаемостта на инвестицията и финансовата изгода зависят от: размера на фотоволтаичната система, географското местоположение на имота, наличната повърхност, всякакви сенки върху фотоволтаика (съседни сгради, комини и др.), количеството на потреблението на енергия (колкото по-висока, толкова по-голяма) и начина на финансиране

bg_BG