Зелена къща

Международен сертификат за устойчиво управление на горите-FSC® CoC

Компанията Certificates of the company for prefabricated houses уважавайки клиентите си, както и околната среда, искаше да търси начини да развие своя начин на работа и постигна това отново благодарение на новата си фабрика с европейски спецификации. Той успя да получи един от най-взискателните сертификати, които съществуват в международен план FSC®CoC. Вече е сертифицирано, след най-строг контрол, че компанията Certificates of the company for prefabricated houses принадлежи към цикъла на устойчиво управление на горите.

Портал за зелено банкиране

Създадена е фирма Кофинас, отговаряща на екологичните, социалните и икономическите критерии член на зеленото предприемачество на Портала за зелено банкиране на Банка Пиреос. Банка Пиреос създаде това пространство, в което си взаимодействат бизнеси и инвеститори, които са видимо свързани със „Зеленото предприемачество“ и по-конкретно с дейности като:

Green Banking Portal

  • Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)
  • Пестене на енергия
  • Алтернативно управление на отпадъците и водите
  • Зелена химия
  • Зелен транспорт
  • Биологична Грузия
  • Екотуризъм - Агротуризъм

Партньорска фабрика за дървен материал: VIDA AB


KOFINAS SA, чрез дървесината, която използва за изграждането на своите къщи, оставя отрицателен отпечатък от въглероден диоксид. Което е положително. Това означава, че начинът, по който KOFINAS SA работи, допринася за намаляване на количеството въглероден диоксид в атмосферата.

В Швеция, където работи партньорската фабрика за дърводобив VIDA AB, за всяко отсечено дърво се засаждат поне две дървета.

bg_BG