Технически доклади E.M.P. За зидарията на Кофинас

Технически доклад 2009 на Националния технически университет в Атина за зидарията на приземния етаж KOFINAS - Сглобяеми къщи

По-долу можете да намерите техническия доклад на NTUA, където условията на експеримента от 2009 г. са описани подробно и са включени всички направени измервания.


Технически доклад 2022 на Националния технически университет в Атина за зидарията на триетажните KOFINAS – сглобяеми къщи

По-долу можете да намерите техническия доклад на NTUA, където условията на експеримента от 2022 г. са описани подробно и са включени всички направени измервания.

Гръцка версия

bg_BG