Изследвания E.M.P. 2012 г

Проучване на приложението на сглобяемата дървена строителна система KOFINA в сгради с повече от три етажа

Проучването е финансирано от G.G.E.T. и е проведено в EMP през 2012 г.

Четириетажна сграда изградена със строителната система на фирма КОФИНАС – Сглобяеми къщи е проучена от научен екип на:

  • д-р Ч. Музакис, научен служител E.M.P.
  • д-р Л. Карапита, изследовател Е.М.П.
  • д-р Б.К. Дертиманис, изследовател E.M.P.

с цел разширяване на приложението на сглобяемите дървени сгради на фирма КОФИНАС в многоетажното строителство, по-нататъшното усвояване на ноу-хау на фирмата и подобряване на нейната конкурентоспособност в областта на строителството.

Техническият доклад на учените от E.M.P. между другото се посочва следното:


Τεχνική έκθεση των επιστημόνων του Ε.Μ.Π

Ползи за участниците
Участниците ще развият нови научни знания, като вземат предвид реакцията на дървените конструкции. По-специално KOFINAS S.A. очаква се високо оползотворяване на резултатите, с изграждането на модерна и високо конкурентна структура.
Ползи за обществото
Очаква се крайният продукт да бъде положителна стъпка към изпълнение на философията на зеления дизайн. Цената на получената конструкция ще бъде силно конкурентна, достъпна и привлекателна за обществото, с очевидни икономически и екологични предимства. В допълнение, предложената конструкция ще помогне за намаляване на погрешните схващания относно дървените сглобяеми конструкции и тъй като настоящият пазар е ограничен, може да доведе до неговото разширяване, предлагане на нови работни места и увеличаване на конкуренцията в полза на потребителя.

Предложената рамка има за цел да бъде първото холистично изследване в Гърция, което ще изучава дървени сглобяеми сгради, като се вземат предвид местните условия на околната среда и сеизмичните въздействия.

Експортираните резултати ще предоставят на KOFINAS S.A. всички необходими знания и съответните инструменти за работа.

Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε απο την Γ.Γ.Ε.Τ
ΕΣΠΑ 2007 - 2013
bg_BG